Home page > Aktuality > První místo na Memoriálu Vojtěcha Plačka

První místo na Memoriálu Vojtěcha Plačka

Ve dnech 15. až 17. června 2021 se v Mladkově v Orlických horách konal 9. ročník obranářského závodu hlídkových psů Memoriál Vojtěcha Plačka, ve kterém celkově zvítězil psovod našeho velitelství rotný Pavel Petr.

Závodu se účastnili příslušníci Vojenské policie, Armády ČR a další odborníci, kteří se zabývají kynologií z řad Policie ČR, Vězeňské služby a Celní správy. Rovněž se na závodě představili psovodi se služebními psy ozbrojených složek Slovenské republiky.

Klání psovodů a jejich svěřenců je takzvaným obranářským závodem, a je tedy určen pro psy, kteří chrání důležité objekty, k nimž patří třeba muniční sklady. Soutěžilo se v disciplínách poslušnosti a v obranářských disciplínách jako zadržení prchající osoby, přepad při pochůzce či likvidace výtržnosti. Ze všech soutěžících se celkovým vítězem stal psovod našeho velitelství rotný Pavel Petr se svým psem Messi.

Memoriál Vojtěcha Plačka je vzpomínkou na kynologa Vojenské policie nadpraporčíka Vojtěcha Plačka, který v roce 2008 zahynul při plnění služebních povinností. Soutěž je jedinou v rámci Armády České republiky, která je spojena se jménem vojenského policisty, jenž zahynul při plnění služebních povinností.

Fotogalerie

Nahoru