Home page > Aktuality > Aktivní záloha cvičila v Táboře

Aktivní záloha cvičila v Táboře

V uplynulém týdnu proběhlo v Táboře cvičení Aktivní zálohy našeho velitelství, které si kladlo za cíl připravit její příslušníky na praktické plnění úkolů policejní ochrany v rámci působnosti, úkolů a oprávnění Vojenské policie.

Vojenské cvičení, které se v Táboře konalo poprvé, v sobě zahrnovalo prvky jak teoretické, tak praktické a probíhalo na učebně i v terénu. Na učebně se probíraly témata vševojskové přípravy, policejní taktika nebo postup na místě dopravní nehody. Větším lákadlem však pro naše záložáky byla možnost zastřílet si z pistole na střelnici při nácviku střelby, služební zákroky s poutáním pachatele, ohledání místa dopravní nehody a praktické zastavování s následnou kontrolou vozidla.

Naši záložníci byli s pětidenním vojenským cvičením spokojeni a my také. Další vojenské cvičení Aktivní zálohy proběhne v měsíci říjnu a prosinci.

Fotogalerie

Nahoru